Psykoterapi i primärvård granskas


Kvalité, utbud och tillgänglighet av psykoterapi i primärvården kommer att undersökas under hösten. Det är RPC:s styrelse som beslutat att låta uppdraget utföras av Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård.

Kartläggningen är en viktig del av vårt arbete för psykoterapi i offentlig vård säger Ulla Hansjons-Gustafsson, medlem i arbetsgruppen.

Kartläggningen som nu är på planeringsstadiet avser att innefatta aktuellt utbud av terapiformer/metoder inom primärvården, vilken utbildningsnivå behandlarna har, i vilken utsträckning terapierna utförs av legitimerade psykoterapeuter, om det finns någon tidsbegränsning i kontakten och hur det ser ut med väntetider.

Slutligen restes också frågan om det inom primärvården finns en tydlig definition av psykoterapi som särskiljer denna verksamhet från andra typer av kontakter så som “stödjande samtal” eller “samtalskonatkt.”

RPC skriver på sin hemsida att man arbetar för en bred psykoterapeutisk mångfald och anser att psykoterapi i offentlig vård ska vara en egen specialitet.