Politiken analyserad med psykoanalytiska glasögon


Politiken analyserad med psykoanalytiska glasögon

“Psykoanalys & politik” är temat för Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) föreläsningsserie hösten 2018.

Relationen mellan individens och gruppens psykologi är komplicerad men på samma gång självklar inom psykoanalysen. Freud betonade att individualpsykologi från första början samtidigt är socialpsykologi. Den andre finns alltid närvarande i den enskildes själsliv, som förebild, objekt, vän och fiende. Psykoanalysens upptäckt av det omedvetna utmanar också föreställningen att den politiska gemenskapen skulle kunna grundas i förnuftet, en uppfattning som präglat politisk filosofi från antiken till moderniteten. Under 1900-talet har psykoanalysen inspirerat en rad politiska tänkare. I höst kommer tre föreläsare ge varsin ingång till de frågor som uppstår när psykoanalysen möter det politiska.

Freud och politiken

Onsdag 12 september kl 18:00: ”Freud och politiken” med Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria.

De positioner som Freud intog låter sig inte entydigt bestämmas på en politisk karta. Föreläsning tar sig an två frågor: Vilka är de politiska konsekvenserna av den inre logiken i Freuds tänkande? Hur har psykoanalytiker världen över tänkt och agerat i politiskt avseende?

Eros och revolution

Onsdag 10 oktober kl 18:00: ”Eros och revolution – Herbert Marcuse och vantrivseln i konsumtionskulturen” med Håkan Thörn, professor i sociologi.

År 1968 skrev New York Times att Herbert Marcuse var samtidens mest betydande filosof. Det var framför allt en revolterande ung generation som skänkt honom denna status. Håkan Thörn lyfter i denna föreläsning fram hur Marcuses syntes av Freud och Marx inte bara möjliggjorde en kritik av hur kapitalismen koloniserar människans psyke. Den inbegrep också ett nytt socialistiskt frihetsbegrepp som betonade individens frigörelse.

Feminismen

Onsdag 5 december kl 18:00: ”Det okastrerade könet – psykoanalys och feminism” med Sara Edenheim, docent i historia.

Den psykoanalytiskt influerade feminismen utgår från en könsdefinition som skiljer sig radikalt från andra feministiska definitioner. Istället för att se kön som en identitet utgår feministiska kritiker av liberal och identitetsbaserad feminism från könsskillnaden som traumatisk och lika kastrerande för kvinnor och män. Detta har effekter inte enbart på vilka politiska frågor som anses viktiga för feminismen, utan även på vilka frågor som överhuvudtaget kan ställas. Föredraget ger en introduktion till en psykoanalytiskt grundad feminism och vilka problem som kan uppstå när fantasin om den oreglerade friheten får styra både det politiska samtalet och den feministiska debatten.


Föreläsningarna är ett samarbete mellan Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, Folkuniversitetet och Göteborgs stadsbibliotek. Arrangemangen är gratis och öppna för allmänheten.


 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.