Öppen föreläsning med Tobias Wessely: lyssnandets möjlighet och gräns


Inställt p.g.a. sjukdom

Svenska psykoanalytiska föreningen bjuder in till föreläsning på ABF Sveavägen, Stockholm, den 24e april, klockan 19:00-20.30.

Föredragshållare är Tobias Wessely, leg. psykolog. Wessely har utöver sitt kliniska arbete varit redaktör för böckerna ”Freud och dödsdriften” (2021) och ”Den förnekade kunskapen. En introduktion till Robert Pfallers filosofi” (2019), både utgivna på Tankekraft förlag.

Moderator är Charlotta Björklind, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker (IPA).

Lyssnandets möjlighet och gräns

Vad innebär det att lyssna och bli lyssnad till? Det är frågor som står i centrum för psykoanalysen. Vår tids strävan efter effektivitet lämnar ett begränsat utrymme åt den ovisshet och långsamhet som lyssnande kräver. Det gör frågorna mer angelägna än någonsin.

Med avstamp i Freuds “jämnt svävande uppmärksamhet” tar sig föreläsningen an lyssnandets paradoxer, vad Lacan menade med att förståelse är ett hinder och varför vi behöver lyssna till det som inte går att tala om.

Biljetter kan förköpas här: https://abfstockholm.se/evenemang/lyssn … och-grans/

Välkomna!


Bild: detalj ur Marika Holms Källa, olja på duk 20×25 cm från 2005. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.