Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD-2) – Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund


Operationaliserad Psykodynamisk Diagnostik (OPD-2) – Systematisk diagnos och behandling på psykodynamisk grund

Ny kurs för psykoterapeuter, psykiater och psykologer med kursledare prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, Universitätsklinik Heidelberg.

I denna kurs presenteras utförligt OPD-2, ett intervjubaserat diagnosinstrument som används för t.ex. psykoterapibedömning eller vid personlighetsbedömning. Kursen kommer att ge deltagarna:

  • kliniska och forskningsbaserade verktyg för en systematisk, reliabel och validerad bedömning av personlighet och psykiska störningar
  • möjlighet att utforma behandlingsinterventioner och fokus för psykoterapi.

OPD-2 består av fem axlar, vilka ger nyanserad beskrivning av:

  1. klientens motivation och förutsättningar för terapi,
  2. personlighetsstruktur,
  3. inre konflikter och
  4. interpersonella mönster samt
  5. hur dessa förhåller sig till varandra.

OPD-2 är ett komplement till ICD och DSM och är en fortsättning på det dimensionella förhållningssätt och operationalisering av ”Level of Personality Functioning” som beskrivs i DSM 5, avsnitt 3.

Kursen är avsedd för psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter med utbildning inom olika psykoterapeutiska behandlingstraditioner. Kursledare är Manfred Cierpka som leder utvecklingen av OPD. Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och har varit professor vid universitetet i Heidelberg. Han har undervisat OPD över världen och talar utmärkt engelska. Undervisningen utgörs av bidrag från lärare och deltagarnas eget arbete med att bedöma videofilmer av diagnostiska intervjuer.

Max 20 deltagare.

Tid och plats: Första kurstillfället är fredagen den 22 och lördagen 23 september 2017, kl. 09:00-16:00 båda dagarna. Kurstillfälle 2 är 1-2 december 2017 och kurstillfälle 3 är 2-3 mars 2018. Kursen hålls på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Adressen är Frescati Hagväg 8.

Kursavgift: 8000 kronor inklusive moms för samtliga 3 kurstillfällen. I kostnaden ingår handouts samt kaffe för- och eftermiddag.

Litteratur: Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2. Manual for Diagnosis and Treatment Planning.

Anmälan är bindande och görs till Thomas Rosén, Mindmeasure AB, på mail rosen.thomas@telia.com.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.