Ny grupprelationskonferens på tema ”Initiativ, Intresse och Ansvar” 


Ny grupprelationskonferens på tema ”Initiativ, Intresse och Ansvar” 

AGSLO (Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation) arrangerar en ny grupprelationskonferens. En grupprelationskonferens är en form av upplevelsebaserat lärande, det vill säga ett lärande om det som sker medan det sker, med fokus på spänningen mellan medvetna och omedvetna inter- och intrapersonella processer i grupper.

Vad händer när du tar initiativ på ditt arbete eller i din förening?

I dag förväntas individer i hög grad ta initiativ, driva egna frågor och vara proaktiva. Men vad händer när man gör det? Initiativ ger plats för intressen och hängivenhet i arbetet, men ofta visar det sig att det är svårare än man trodde. Initiativet kan kvävas, inlemmas i rutiner, eller mötas av motstånd och ovilja. Å andra sidan kan intresset få arbetet att svälla över alla gränser. Man kan också själv tröttas av andras initiativ som kan framstå som krävande. Att ta ett rimligt ansvar både för sitt arbete och sin hälsa kan bli komplicerat. Samtidigt innebär det att ha ansvar för något att initiativ och intresse möjliggörs.

I våra organisationer finns idag en delvis osynlig spänning mellan initiativ, intresse och ansvar. Förmågan att förstå och orientera sig i detta spänningsfält ökar våra möjligheter att handla konstruktivt, för oss själva och för våra organisationer.

Du bjuds nu in att delta i denna grupprelationskonferens på tema initiativ, intresse och ansvar.

En grupprelationskonferens är en tillfällig organisation skapad för att ge möjlighet att erfara och lära om den dynamik som uppstår i alla sociala system, grupper och organisationer. Under fyra dagar får du möjlighet att utforska hur initiativ, intresse och ansvar praktiskt och faktiskt tar sig uttryck i mötet mellan individer, i samspelet mellan individ och grupp, i organiseringsprocesser inom och mellan grupper samt på en systemisk nivå – mellan person, grupp och organisation. Det krävs inga förkunskaper för att delta i konferensen och insikterna man tar med sig från en konferens kan vara till nytta inom alla typer av verksamheter.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, projektledare, konsult eller medarbetare och som är intresserad av att fördjupa din förståelse av dynamik kring initiativ, intresse och ansvar i sociala system. 

Konferensen kommer att vara ackrediterad som kurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området arbets-­ och organisationspsykologi. 

Konferensen leds av en särskild konferensledning bestående av Magnus Larsson (Leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark), Britta Högberg (Leg.psykolog, fil.dr, skribent) och Ulrika Edwinson (Jur kand, förbundsdirektör Sveriges Psykologförbund).

Grupprelationskonferensen äger rum den 6 -­ 9 november 2019 på Djurönäset, Stockholm.

Priset är 22 000 kr ex. moms. För heltidsstuderande på högskola och universitet erbjuds ett begränsat antal platser till priset av 6000 kr ex. moms. Det finns möjlighet att ansöka om prisreduktion här. Anmäl dig till konferensen här.


Bild: detalj ur Marika Holms Fontän, olja på duk 100×120 cm från 2005. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.