Nu kan du utbilda dig inom Transference-Focused Psychotherapy


Nu kan du utbilda dig inom Transference-Focused Psychotherapy

Transference-Focused Psychotherapy (TFP), eller överföringsfokuserad psykoterapi är en manualiserad och evidensbaserad psykodynamisk behandling för patienter med borderline personlighetsstörning. Utvecklingen av metoden leds av psykoanalytikern Otto F. Kernberg och hans kollegor.

Nu erbjuds ett omfattande utbildningsprogram för att bli certifierad TFP-terapeut. Denna unika utbildning kommer att starta redan i februari 2017 och Otto F. Kernberg och hans kolleger kommer att genomföra de teoretiska och kliniska föreläsningar.

TFP har sin grund i samtida psykoanalytisk teori. Behandlingsstrategin är att i stunden modifiera behandlingstekniken för att möta de terapeutiska behoven hos patienter med borderline och andra personlighetsstörningar.

I TFP ligger tyngdpunkten på att hjälpa patienterna att förstå förändringar i sina erfarenheter av sig själva, och i sina erfarenheter av andra. Det betyder att en känsla av identitet utvecklar sig genom erfarenheter i arbetet och i relationer, inte minst i den psykoterapeutiska relationen. Andra viktiga aspekter av TFP är patientens uppfattning och utvärdering samt att inrätta ett behandlingskontrakt.

Till skillnad från andra behandlingsmodeller försöker man inte minska symptomen genom beteendekontroll, kompetensbaserad undervisning, coaching eller vägledning.

Transference-Focused Psychotherapy är en empiriskt validerad behandling för personlighetsstörningar och har bevisat sin effektivitet i RCT-studier.

I dag finns en omfattande curriculum för TFP-utbildning och många läkare och psykoterapeuter har utbildat sig.

Det finns bara ett begränsad antal platser, anmäl dig nu! Klicka här för mer information.


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap i brand, olja på duk 150×150 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.