Nu kan du anmäla dig till seminarium om narcissism


Nu kan du anmäla dig till seminarium om narcissism

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) har sedan 2012 bedrivit ett psykoanalytiskt seminarium. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer seminariet att behandla begreppet narcissism. Om du vill vara med i seminariet är det dags att anmäla sig nu.

Hur ska man förstå narcissismens betydelse för Freud och vilken är dess plats i libidoteorin? Vilken betydelse har begreppet hos andra psykoanalytiska tänkare? Vilken roll spelar narcissismen i subjektets utveckling? På vilket sätt kan begreppet användas för att förstå vår tid och kultur idag? Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras.

Under höstterminen kommer vi att läsa Sigmund Freuds ”Introduktion till narcissismen” (1914), Jacques Lacans ”Spegelstadiet” (1949), liksom utdrag ur Mikkel Reher-Langbergs ”Faces of the Freudian ’I’” (2017). Inbjudna gäster är Peter Jansson, psykoanalytiker och författare verksam i Göteborg och Mikkel Reher-Langberg, psykolog verksam i Köpenhamn.

Första tillfället är lördagen 8 september 15-17 på Litteraturhuset, Heurlins plats, Göteborg. Nästkommande träffar äger rum 6 oktober, 20 oktober, 1 december samt 26 januari, samma tid och plats. 

Litteratur som kan bli aktuell för vårterminen är Heinz Kohuts ”The two analyses of Mr. Z” (1979), utdrag ur Julia Kristevas “Black Sun” (1987) liksom utdrag ur Sarah Kofmans ”The Enigma of Woman: Woman in Freud’s Writings” (1980). 

Gäster och tider för våren bestäms längre fram.

GFFP:s seminarium startades 2012 och är öppet för alla med intresse för att läsa texter i den psykoanalytiska traditionen, oavsett yrkesbakgrund och förkunskaper. Deltagande i seminariet kostar 400 SEK per termin, 300 SEK  för arbetssökande och årsmedlemskap i föreningen kostar 200 SEK. För mer information och anmälan, kontakta info@gffp.se.


Foto: Tina Jonsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.