Möte 8: Behandlingen och principerna för dess verkan


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets åttonde möte tog vi del av Jacques Lacans text ”The Direction of the Treatment and the Principles of Its Power” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter.

Framför allt kom överföringen och tolkningen att undersökas och diskuteras. En idé som Lacan för fram är att det inte finns någon position varifrån behandlaren kan tolka som befinner sig utanför patientens överföring, på samma sätt som att det inte finns någon position utanför språket för att diskutera språket. Vi arbetade även med Lacans Bridge-metafor där tolkning antingen kan ges som ett evokativt ”orakeltal” eller som en intervention på patientens oavsiktligt mångtydiga uttalanden.