Möte 5: Perversionen


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets femte möte undersöktes perversionen både som handling och personlighetsstruktur. Flera kliniska fallfragment presenterades.

Några av de frågeställningar som undersöktes var likheter och skillnader mellan perversionens struktur enligt Lacan och borderline personlighetsorganisation enligt Kernberg. Vi undersökte den perversa erfarenheten av att den andres gränser snarare är ett utryck för dennes begär än ett uttryck för en övergripande symbolisk struktur, samt den kliniska erfarenheten av att den perverterade hellre vill vara orsaken till analytikerns ångest eller begär än att låta analytikern orsaka begär hos sig själv.

Frågor om aggressionens roll inom perversionen väcktes också, men den frågan fick anstå till annat tillfälle.