Möte 4: Det omedvetna


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets fjärde möte undersöktes det omedvetna som begrepp och kliniskt fenomen.

Det bortträngda och det bortträngdas återkomst, hur det omedvetna kan manifestera sig i olika personlighetsstrukturer (om nu någon annan struktur än den neurotiska kan sägas ha ett bortträngt omedvetet) och behandlingen av Tomas Quick/Sture Bergvall diskuterades.

Flera andra kliniska fenomen blandade sig i undersökningen, att vara eller att inte vara objekt för den andres jouissance, begär/begärslöshet samt den perverterade personlighetsstrukturen, som är tema för kommande seminarieträff.