Möte 3: Neurosen


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tredje möte undersöktes neurosen som personlighetsstruktur samt seminariedeltagarnas egna erfarenheter av att igenkänna och arbeta med neurosens problematik.

En viktig fråga som avhandlades var hur symptomet relaterar till strukturen. Stor vikt lades vid vinjetter av hysteri och tvångsmässiga personligheter i den kliniska erfarenheten.

Vi beslutade också att öppna upp seminariet för fler deltagare. Om du är intresserad av att delta kan du skicka ett mail till lukas@psykodynamisktforum.se