Möte 24: Blicken


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugofjärde möte tog vi del av texter av Antonio Quinet, Richard Feldstein, Hanjo Berressem, Robert Samuels, Ellie Ragland och Slavoj Žižek och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter.

Vad man kan se (förstå) och hur man blir sedd av ”den store Andre” och ”den lille andre” utgjorde samtalets utgångspunkt. Den frusna och laddade bilden (det imaginära) hindrar neurotikern att se alternativ utanför bilden. Vi talade om våra kliniska erfarenheter av att denna bild spricker eller ”tinas upp” hos både psykotiker och neurotiker och vilken skillnad personlighetsstrukturen utgör i effekten av bildens sammanbrott.