Möte 1: Seminariet är igång


Stockholms kliniska seminarium. På vårt första möte berättade var och en om sin respektive yrkesbakgrund, hur vi kommit i kontakt med Lacans arbeten och vad detta har betytt för oss.

Därpå diskuterade vi olika typer av psykoterapeutiska interventioner som verkligen påverkar patienten, dysfunktionella aspekter av meningsskapande och terapeutiska diskurser som man kan stöta på i psykiatrin.

Ytligt berördes frågan om det symboliska, imaginära och reala.