Malmö + Psykoanalys!


Storsatsning på psykoanalys i Malmö. Under våren och hösten 2022 arrangerar Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys 4 heldagar kring 4 olika psykoanalytiska skolbildare. Vid varje tillfälle har en framstående internationell auktoritet på området bjudits in tillsammans med en nordisk analytiker inom samma område.

Hela dagen löper från 12.30-21.00, men den som inte mäktar med allt kan gå enbart på kvällens föreläsning kl. 19-21. Vill man resa långväga passar det extra bra 26/5 då man kan gå på Bertil Wennborgs symposium i Helsingborg dagen efter, eller 15-16/10 då dagarna om Laplanche och Klein följer på varandra.

2 maj kommer Fulvio Mazzacane från Pavia, Italien. Han tillhör arbetsgruppen kring Antonino Ferro m.fl. som under lång tid utarbetat vad som ofta benämns som ”bionsk fältteori”. Tillsammans med psykoanalytikern Maria Yassa från Stockholm kommer vi genom kliniska, litterära och mytiska exempel att fördjupa oss i bionska begrepp så som reverie och O. Kvällsföreläsningen ägnas åt myten om Narcissus och Echo.

26 maj kommer Dany Nobus från London. Som professor vid flertalet prestigefulla universitet och ledare för Freudmuseet i London så har han genom sitt skrivande, forskande och föreläsande bidragit till att sprida och fördjupa den lacanianska psykoanalysen. Tillsammans med den psykoanalytiska psykoterapeuten Donald Almén från Göteborg kommer vi kämpa med frågor som rör förändringens villkor, psykoanalysens etik och de kluriga frågorna om vad patienter och behandlare egentligen vill. Kvällsföreläsningen ägnas åt psykoanalysen som en dårarnas visdom.

15 Oktober kommer Domenique Scarfone från Montreal. Han har innehaft flertaliga tunga poster i den psykoanalytiska världen som b.l.a. redaktör för flera stora tidskrifter och professorsstolar vid olika Universitet. Scarfones text ”the Unpast – the Actual Unconsious” var huvudfokus för 2014 års kongress för fransktalande psykoanalytiker. Tillsammans med psykoanalytikern och docenten i klinisk barnpsykologi Katrine Zeuthen så bjuds vi på en djupdykning i Laplanche bidrag till psykoanalysen genom ett varvande av kliniska exempel, teoretiska utvikningar och diskussion mellan föreläsarna och publiken. Kvällens föreläsning rör den sexuella driften efter makt.

16 Oktober kommer Rachel Blass från Jerusalem. Hon är professor i psykoanalys och redaktör för ”International Journal of Psychoanalysis”. Blass har genom sitt omfattande skrivande, översatt till över 15 språk, gjort ett stort arbete för att fördjupa och sprida den kleinianska skolan. Tillsammans med psykoanalytikern Ulf Ståhlberg från Malmö står vi inför en kleiniansk fest.


Biljetter och fördjupande info om vårens föreläsningar finns redan nu tillgängligt på facebook.com/Aning.ffp, aning.ffp@wordpress.com, samt kulturcentralen.nu. Mer info om höstens arrangemang kommer på samma hemsidor senare under våren.


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap i brand, olja på duk 150×150 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.