Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning hösten 2016


Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning hösten 2016

Under hösten 2016 planeras det i Göteborg en utbildning för certifiering i jagstrukturerande psykoterapi (JSP), en specifik personlighetsutvecklande psykoterapimetod för människor med psykoser, personlighetsstörningar och avstannade kriser och exilproblematik.

Det övergripande ämnet för utbildningen är att presentera de teoretiska och kliniska grundvalarna för jagstrukturerande psykoterapi. Psykoterapimetoden – som grundar sig i Freuds och Lacans psykoanalytiska teoribildning samt har ett existentiellt anslag – utvecklades av psykoterapeuten och psykiatrikern Palle Villemoes. Den innebär ett annat strukturellt förfarande än den traditionella psykodynamiska neurosterapin och beaktar det faktum att man inte kan tala med alla människor på samma sätt, utan behöver förstå och beakta deras personlighetsstruktur. Genom att tillämpa en specifik samtalsmetodik – ett icke-polariserande förhållningssätt – och ta utgångspunkt i klientens konkreta verklighet, skapas en vi-känsla och ett samförstånd, där jagidentiteten efter hand får en historisk förankring och struktureras.

Metoden har visat sig framgångsrik i områden som rör psykiatri (öppen och sluten), socialtjänst, barn och mödravård, primärvård, skola, barn- och vuxenhabilitering samt kriminalvård. Förutom psykoser, personlighetsstörningar och avstannade kriser och exilproblematik tillämpas metoden även vid: psykiatriska funktionsstörningar, missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, kronisk smärta samt anknytningssvårigheter hos nyblivna mödrar.

Utbildningen består av tio endagars kurser under tre terminer och omfattar totalt 80 timmar. Varje tillfälle inbegriper åtta timmars undervisning bestående av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Behörighets- och förkunskapskrav är grundläggande psykologutbildning eller psykoterapeututbildning eller motsvarande.

Antal deltagare är tio till tjugo personer. Alla utbildningskandidater förutsätts deltaga på ett aktivt och engagerande sätt i kursen.

Kursledare och lärare på utbildningen är Peter Jansson, psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut och certifierad terapeut i jagstrukturerande psykoterapi.

Kurslitteratur och kursdatum fastslås senare. Total kurskostnad är 14 000 kr exklusive moms. Sista anmälningsdatum är 31 maj. Anmälan och för mer detaljerad information om utbildningen sker via mail på adressen: peter.j61@bredband.net.

Utbildningen i jagstrukturerande psykoterapi avser att kunna ackrediteras som en kurs inom specialistordningen för psykologer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.