Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

6 tankar om “Hur ser evidensen ut för evidensbaserad psykoterapi?

 • Dan Stiwne

  En mycket bra framställning som jag gärna instämmer i. ’Evidence-based-Psychotherapy’ har fått en helt perverterad och osaklig innebörd och har kidnappats av särintressen. Nu dominerar detta synsätt såväl Socialstyrelsen som SKL och landstingen. Vi har mycket arbete att göra i Sverige för att styra det hela rätt. Patienternas valfrihet, klinikernas frihetsgrader i behandlingsinsatsen och saklig och relevant forskning (och inte den snedvridna forskningstradition som nu dominerar) kan tillsammans vara en bra grund för effektivare och mer individuellt skräddarsydd behandling. Manualstyrning ger mer nackdelar än fördelar!

  • Gunhild Sünger

   Håller med dig Dan – det har pågått alldeles för länge – det verkar dock svårt att ändra. Mycket bra föredrag av Jonathan Shedler.

   • Psykodynamiskt forum Inläggsförfattare

    Hej Dan och Gunhild, varför är det så svårt att ändra på tror ni? Vad skulle man kunna göra för att påverka utvecklingen i rätt riktning?

    • Dan Stiwne

     Vi terapeuter måste lära oss at bland verka ’politiskt’, i detta fall både skriva och uppvakta SKL, Socialstyrelsen och departementet! Vi måste vara flera, och vara enade… Och inte så blyga. Men jag undrar om den enigheten går att uppnå. De som redan sitter gott med denna evidensmyt vill förstås inte säga ett pip. Och KBT är ju redan en stark politisk kraft…

 • Lukas

  Man kan väl säga att projektet är politiskt snarare än vetenskapligt, i vissa avseenden är det till och med anti-vetenskapligt i.o.m. att man inom den nuvarande evidens-diskursen nöjer sig med bekräftande undersökningar, ett förutsättningslöst utforskande ryms inte inom paradigmet.

  Som politiskt projekt är det också tungt belastat med ideologi – idéer om verkligheten som slås fast snaras än utmanas. Ideologi fungerar här som kollektiva fantasier – fantasier om vetenskapen, psykoterapin m.m.

  Den evidensbaserade praktiken har också starka kopplingar till styrning av offentliga organisationer och det som kallas neoliberalismen, som bland annat tar sig i uttryck i det av praktiskt taget all vårdpersonal föraktade ”New Public Management.” Den evidensbaserade paraktiken kan ses som ett medel att implementera den managementideologi som Leslie Chapman kallar Digital Taylorism (läs gärna ett referat här http://www.lukasgranberg.net/2013/01/digital-taylorism-och-psykoterapi.html ).

  Som sagt, som politisk ideologi tangerar ”evidensbasering” pseudo-vetenskapen.

 • Lisa Webb

  Det är sådana föreläsningar som inspirerar mig att ev i framtiden doktorerar. Man kanske skulle kunna göra mer nytta än som kliniker. Jag tänker att det finns rätt många bra kliniker men kanske inte lika många forskare som delar ens värderingar.