Hur är din handledning?


Som en fortsättning på enkätundersökningen ”Tillgången på psykoterapi i psykiatri och primärvård” har arbetsgruppen under det gångna året arbetat vidare med frågan om att belysa handledningsfrågan och dess kvalitet.

I den tidigare enkätundersökningen fann vi stora skillnader i utbudet av psykoterapi men det var glädjande att de flesta landsting uppgav att det fanns möjlighet till handledning. Vi har ställt oss frågan om vilken kvalitet handledningen har.

Alla medlemmar i gruppen har gjort djupintervjuer om handledning med landstingspsykoterapeuter inom psykiatri och primärvård. Vi har ställt frågor till de intervjuade om de får den handledning de själv tycker sig behöva? Om handledningen har skett enskilt eller i grupp, hur gruppsammansättningen har sett ut och vilken frekvens handledningen har haft? Om det har varit processhanledning eller fokus på metod och om handledningens fokus har motsvarat den handleddes behov? Vi ställde även frågan på vems initiativ man hade fått handledning och om man hade möjlighet att välja handledare samt handledarens kompetens.

”När vi tagit del av materialet kan vi vid en första anblick konstatera att man kan ana det medicinska och byråkratiska perspektivet i våra intervjuer.”

Vi håller för närvarande på att sammanställa intervjuerna och planerar att belysa frågan om handledningens kvalitet utifrån några intervjuer. När vi tagit del av materialet kan vi vid en första anblick konstatera att man kan ana det medicinska och byråkratiska perspektivet i våra intervjuer, även om det finns ett intresse för handledningsfrågor. Klinikerna själva driver frågan om handledningsbehovet och det saknas kunskap i handledningsfrågan hos beslutsfattarna.

”Det saknas kunskap i handledningsfrågan hos beslutsfattarna.”

För den som vill läsa om kvalitet i handledning rekommenderar vi en artikel;  ”Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt, Ett värnande om kvalitet” av Marie-Louise Ögren och Siv Boalt Boethius ( Psykoterapi nr 4, 2015).

Beskriv gärna din erfarenhet av psykoterapihandledning i offentlig vård i kommentarsfältet nedan!