Grupprelationskonferens och specialistkurs: Identitet, Tillhörighet och Engagemang


Grupprelationskonferens och specialistkurs: Identitet, Tillhörighet och Engagemang

AGSLO – arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation – bjuder in till en grupprelationskonferens med temat ”Identitet, Tillhörighet och Engagemang.” Konferensen kommer att vara ackrediterad kurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området arbets- och organisationspsykologi.

Roller, uppgifter och sammanhang tenderar idag att vara allt mer skiftande och komplexa, med omväxlande och nya krav, samarbetspartners och förutsättningar. Frågor om identitet, tillhörighet och engagemang blir ofta svåra att hantera och fulla av motsättningar och spänningar.

Grupprelationskonferensen ger dig en unik möjlighet att i samarbete med andra genom ett erfarenhetsbaserat lärande utforska frågor kring identitet, tillhörighet och engagemang. Vi undersöker dessa teman genom de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Perspektivet växlar mellan utforskande och reflekterande kring det som sker mellan individer, mellan individ och grupp, och det som sker mellan och inom grupper.

Grupprelationskonferensen äger rum 17-20 maj 2017 i internatform på Ljungbergsgården i Tynningö, Stockholms skärgård. Konferensledare är Magnus Larsson, leg psykolog, docent, lektor vid Copenhagen Business School, Danmark.

Läs mer om grupprelationskonferensen Identitet, Tillhörighet och Engagemang här.

Läs mer om hur psykoanalys och systemteori förenas i en grupprelationskonferens här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.