Föreläsningar om psykoanalysens grundbegrepp: överföring, upprepning, drift och det omedvetna


Föreläsningar om psykoanalysens grundbegrepp: överföring, upprepning, drift och det omedvetna

Föreläsningsserie hösten 2016 om psykoanalys och hur man kan använda psykoanalytisk teori och metod för att tänka kring och förstå människans olika levnadsvillkor och skapelser. I höst är temat: Psykoanalysens grundbegrepp – överföring, upprepning, drift och det omedvetna.

Livets laddning – om intrapsykisk och interpersonell överföring

Föredragshållare: Johan Eriksson. Psykoanalytiker (IPA), psykoterapeut och doktor i teoretisk filosofi.
Moderator: Maria Yassa. Privatpraktiserande vuxen- barn- och ungdomsanalytiker (IPA).
Onsdag 21 september, kl 19.00.

Upprepningen och det som drömmen dolt för oss

Föredragshållare: Jakob Staberg. Psykoanalytiker (IPA) och docent i estetik, Södertörns högskola.
Moderator: Gunilla Sallander. Psykoanalytiker (IPA), psykoterapeut, handledare.
Onsdag 19 oktober, kl 19.00.

Drifterna och etiken

Föredragshållare: Cecilia Sjöholm. Professor i estetik, Södertörns högskola.
Moderator: Sotiris Greveniotis. Psykolog och psykoanalytiker (IPA).
Onsdag 16 november, kl 19.00.

Det omedvetnas kreativitet

Föredragshållare: Arne Jemstedt. Psykoanalytiker (IPA), läkare.
Moderator: Charlotta Björklind. Psykoanalytiker (IPA), leg psykolog.
Onsdag 7 december, kl 19.00.

ALLA FÖRELÄSNINGAR: ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, STOCKHOLM • ENTRÈ 80 KR • ARRANGÖR: SVENSKA PSYKOANALYTISKA FÖRENINGEN • VÄLKOMMEN!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.