Föreläsning: Trauma och PTSD – Ett psykoanalytiskt perspektiv


Föreläsning: Trauma och PTSD – Ett psykoanalytiskt perspektiv

PTSD eller posttraumatisk stressyndrom täcker en stor variation av symptom som utvecklas i olika sammanhang – däribland terroristattacker, krig, tortyr, olyckor och naturkatastrofer.

I denna föreläsning av Anna Herbert kommer vi få ta del av psykoanalysens, främst Sigmund Freuds och Jacques Lacans, bidrag till förståelsen av traumat och den traumatiserade patienten.

Enligt Lacans teorier, till skillnad från Freud, försöker jaget inte att ”hantera” erfarenheten av trauma för att konstruera ett försvarssystem mot liknande faror i efterhand. Traumat är det som bryter igenom människans imaginära konstruktion av världen, bilar som kör upp på trottoaren, flygplan som faller från luften, tåg som kör av rälsen, människor som dör och skadas osv.

Människan omsätter sina erfarenheter i ord omedelbart i samband med traumat men dessa räcker inte till. Traumat tillhör det reella och ligger bortom den symboliska ordningen. Traumat skapar ett sår inte bara i termer av den reella kroppen utan även i det symboliska.

Men vad är det egentligen som orsakar de repetitiva symptomen som spelar upp traumat igen och igen under natten och i dagdrömmar?

FÖREDRAGSHÅLLARE

Anna Herbert, leg. psykolog och doktor i psykologi.

OM DENNA FÖRELÄSNING

Denna föreläsning är en fristående föreläsning i serien “Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård” arrangerad av Psykodynamiskt forum.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Antalet platser är begränsat och medlemmar i Psykodynamiskt forum har förtur till platserna. Om du inte redan är medlem i Psykodynamiskt forum kan du bli det kostandsfritt här: https://psykodynamisktforum.se/om/ (handläggningen av nya medlemskap kan ta upp till en vecka så vänta inte för länge med att ansöka).

MINGEL

I direkt anslutning till föreläsningen håller vi ett nätverksmingel där vi bjuder på dryck och tilltugg. Minglet är öppet endast för deltagarna på föreläsningen.

TID

Fredag 26 Januari kl 17:30.

PLATS

Föreläsningen och minglet äger rum i Stockholm. Lokal meddelas deltagarna en vecka innan föreläsningen per e-post.

KOSTNAD

Fritt inträde till både föredrag och mingel.

ANMÄLAN

Föranmälan är ett krav. Sista dag för anmälan är den 21 januari. Skicka din anmälan till lukas@psykodynamisktforum.se uppge (1) för- och efternamn, (2) om du är medlem i Psykodynamiskt forum och (3) Yrke och om du arbetar inom offentlig vård (detta är inte ett krav).

Välkommen!


Bild: detalj ur Marika Holms Landskap i brand, olja på duk 150×150 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.