Föreläsning: Skuldkänsla i teori och klinisk praktik


Föreläsning: Skuldkänsla i teori och klinisk praktik

I de så kallade etikseminarierna sa Jacques Lacan att ”det enda man kan vara skyldig till, åtminstone ur ett analytiskt perspektiv, är att ha försakat sitt begär.”

Vid första anblicken kan detta ses som en uppmaning till hedonism. Men i detta hörs en mycket freudsk tanke. Något som både knyter an till teorin om symtomets uppkomst och till teorin om överjaget och skuldkänslan. Det handlar om hämningens betydelse för båda dessa fenomen.

Fokus för denna framställning av Lars Trenning kommer att vara skuldkänslan och överjaget, två saker som är nära förbundna med varandra. Vi kommer att få ta del av hans läsning av den freudska teorin och tankar kring kliniska aspekter utifrån denna teori.

FÖREDRAGSHÅLLARE

Lars Trenning, leg. psykolog

OM DENNA FÖRELÄSNING

Denna föreläsning är en fristående föreläsning i serien “Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård” arrangerad av Psykodynamiskt forum.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Antalet platser är begränsat och medlemmar i Psykodynamiskt forum har förtur till platserna. Om du inte redan är medlem i Psykodynamiskt forum kan du bli det kostandsfritt här: https://psykodynamisktforum.se/om/ (handläggningen av nya medlemskap kan ta upp till en vecka så vänta inte för länge med att ansöka).

MINGEL

I direkt anslutning till föreläsningen håller vi ett nätverksmingel där vi bjuder på dryck och tilltugg. Minglet är öppet endast för deltagarna på föreläsningen.

TID

Fredag 16 mars kl 18:00.

PLATS

Föreläsningen och minglet äger rum i Stockholm. Lokal meddelas deltagarna en vecka innan föreläsningen per e-post.

KOSTNAD

Fritt inträde till både föredrag och mingel.

ANMÄLAN

Föranmälan är ett krav. Sista dag för anmälan är den 11 mars. Skicka din anmälan till lukas@psykodynamisktforum.se uppge (1) för- och efternamn, (2) om du är medlem i Psykodynamiskt forum och (3) Yrke och om du arbetar inom offentlig vård (detta är inte ett krav).

Välkommen!


Bild: detalj ur Marika Holms Magiker, olja på duk 100×120 cm från 2005. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.