Föreläsning: Från symptom till personlighetsstruktur


Föreläsning: Från symptom till personlighetsstruktur

I fältet för klinisk psykopatologi är den traditionella och än i dag dominerande diagnostiken strikt symptombaserad. I enlighet med medicinsk kunskap, grundad i en skillnad mellan sjukdom och hälsa, identifieras en symptombild som ett distinkt objektivt generaliserbart syndrom.

Detta är en osäker metod med bristande validitet och ger i värsta fall legitimitet åt oetiska behandlingsmetoder.

I detta föredrag vill Peter Jansson visa hur den ateoretiska och deskriptiva symptomdiagnostiken behöver kompletteras med ett kliniskt förhållningssätt som beaktar patientens specifika problematik, placerar in det i ett symboliskt sammanhang och undersöker symptomets orsak, till vem och vad det hänvisar. Det handlar om att inte bara se utan även höra hur människan lever och omtalar sitt lidande, som då framstår som en livsform – som olika sätt att vara människa. Med utgångspunkt i Jacques Lacans teoribildning kan vi utifrån den talade historien, bristens, begärets, identifikationens och överföringens struktur rekonstruera skilda kliniska existentiella strukturer som kan beskrivas i termer av psykotisk, perverterad (borderline) och neurotisk personlighetsstruktur.

FÖREDRAGSHÅLLARE

Peter Jansson leg. psykoterapeut och psykoanalytiker.

OM DENNA FÖRELÄSNING

Denna föreläsning är en fristående föreläsning i serien “Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård” arrangerad av Psykodynamiskt forum.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Antalet platser är begränsat och medlemmar i Psykodynamiskt forum har förtur till platserna. Om du inte redan är medlem i Psykodynamiskt forum kan du bli det kostandsfritt här: https://psykodynamisktforum.se/om/ (handläggningen av nya medlemskap kan ta upp till en vecka så vänta inte för länge med att ansöka).

MINGEL

I direkt anslutning till föreläsningen håller vi ett nätverksmingel där vi bjuder på dryck och tilltugg. Minglet är öppet endast för deltagarna på föreläsningen.

TID

Fredag 27 Oktober kl 17:30.

PLATS

Föreläsningen och minglet äger rum i Stockholm, lokal meddelas senare.

KOSTNAD

Fritt inträde till både föredrag och mingel.

ANMÄLAN

Föranmälan är ett krav. Sista dag för anmälan är den 20:e Oktober. Skicka din anmälan till lukas@psykodynamisktforum.se uppge (1) för- och efternamn, (2) om du är medlem i Psykodynamiskt forum och (3) om du arbetar inom offentlig vård (detta är inte ett krav).

Välkommen!


Bild: detalj ur Marika Holms Orakel, olja på duk 160×190 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.