Föreläsning: Depression eller melankoli?


Föreläsning: Depression eller melankoli?

Med en psykiatrisk terminologi definieras depression eller depressionssyndrom som en psykisk sjukdom inom ramen för de affektiva störningarna. Fastän melankolidiagnosen är utskriven ur medicinen kommer Peter Jansson här att återinföra melankolibegreppet, som sedan flera tusen år tillbaka reserverats för detta tillstånd. Depressionens diagnostiska sjukdomstillstånd saknar svårmodets mångtydighet, existentiella karaktär och förtrogna dimension av det mänskliga. I termer av symptom har melankolibegreppet en större bredd och tillåter vidare pendlingar i känsla och utlevelse. Inte heller tar ett avförtrollande och ensidigt depressionsbegrepp hänsyn till det dubbla inslaget av existentiellt lidande och konstnärligt skapande, där vi möter klarsyn och eufori. Genom att peka ut melankolins figur ger vi röst åt en annars stum depressivitet i vilken intellektet och självreflexionen går förlorad och för fram ett känsloläge som inte bara rör sjukdom utan även en levd erfarenhet av mänsklig sårbarhet.

“I en värld utan melankoli skulle näktergalarna börja rapa.”
E. M. Cioran, Bitterhetens syllogismer

FÖREDRAGSHÅLLARE

Peter Jansson leg. psykoterapeut och psykoanalytiker.

OM DENNA FÖRELÄSNING

Denna föreläsning är en fristående föreläsning i serien “Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård” arrangerad av Psykodynamiskt forum.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Antalet platser är begränsat och medlemmar i Psykodynamiskt forum har förtur till platserna. Om du inte redan är medlem i Psykodynamiskt forum kan du bli det kostnadsfritt här: https://psykodynamisktforum.se/om/ (handläggningen av nya medlemskap kan ta upp till en vecka så vänta inte för länge med att ansöka).

MINGEL

I direkt anslutning till föreläsningen håller vi ett nätverksmingel där vi bjuder på dryck och tilltugg. Minglet är öppet endast för deltagarna på föreläsningen.

TID

Fredag 27 april kl 17.30.

PLATS

Föreläsningen och minglet äger rum i Stockholm. Lokal meddelas deltagarna en vecka innan föreläsningen per e-post.

KOSTNAD

Fritt inträde till både föredrag och mingel.

ANMÄLAN

Föranmälan är ett krav. Sista dag för anmälan är den 21 april. Skicka din anmälan till lukas@psykodynamisktforum.se uppge (1) för- och efternamn, (2) om du är medlem i Psykodynamiskt forum och (3) Yrke och om du arbetar inom offentlig vård (detta är inte ett krav).

Välkommen!


Foto: Tina Jonsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.