Föreläsning: Att lyssna på patienten 3


Föreläsning: Att lyssna på patienten

Vad innebär det att faktiskt lyssna till patienten? Det låter kanske som en banal fråga, något fullkomligt självklart. Många som söker sig till människovårdande yrken ser också sig själva just som personer som är ”bra på att lyssna.” Trots det kan man hävda att en psykoanalytisk hållning innebär något annat, något väsensskilt från detta vardagliga eller sedvanligt professionella lyssnande. När man vidareutbildar sig i psykoanalytiskt orienterad behandling måste man också ofta ompröva sitt sätt att lyssna.

I det här föredraget kommer Charlotta Björklind att beskriva hur vi ur ett psykoanalytiskt perspektiv kan förstå mötet mellan vårdgivare och patient, vad en lyssnande hållning kan innefatta och vad som då kännetecknar det specifikt psykoanalytiska perspektivet. Vi kommer också att få se hur detta sätt att lyssna på patienten kan användas utanför psykoanalysen och vilken förändringskraft som finns i denna hållning

FÖREDRAGSHÅLLARE

Charlotta Björklind, psykolog och psykoanalytiker.

OM DENNA FÖRELÄSNING

Denna föreläsning är en fristående föreläsning i serien “Psykoanalysens relevans i psykiatri och primärvård” arrangerad av Psykodynamiskt forum.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER

Antalet platser är begränsat och medlemmar i Psykodynamiskt forum har förtur till platserna. Om du inte redan är medlem i Psykodynamiskt forum kan du bli det kostandsfritt här: https://psykodynamisktforum.se/om/ (handläggningen av nya medlemskap kan ta upp till en vecka så vänta inte för länge med att ansöka).

MINGEL

I direkt anslutning till föreläsningen håller vi ett nätverksmingel där vi bjuder på dryck och tilltugg. Minglet är öppet endast för deltagarna på föreläsningen.

TID

Fredag 8 December kl 17:30.

PLATS

Föreläsningen och minglet äger rum i Gamla stan, Stockholm.

KOSTNAD

Fritt inträde till både föredrag och mingel.

ANMÄLAN

Föranmälan är ett krav. Sista dag för anmälan är den 1:a December. Skicka din anmälan till lukas@psykodynamisktforum.se uppge (1) för- och efternamn, (2) om du är medlem i Psykodynamiskt forum och (3) yrke och om du arbetar inom offentlig vård (detta är inte ett krav).

Välkommen!


Bild: detalj ur Marika Holms Magiker, olja på duk 100×120 cm från 2005. Se hela målningen här.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

3 tankar om “Föreläsning: Att lyssna på patienten