Fem psykoanalytiska salonger på temat sexualitet


Text av Anders Lindström

Fem psykoanalytiska salonger på temat sexualitet

Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys kommer under hösten 2019 att arrangera ”Psykoanalytisk salong x 5 – Sexualitet”. Det är en storsatsning med föreläsningar, seminarier, konstnärliga samarbeten och heldagar där du bjuds in att lyssna till framstående psykoanalytiska tänkare, fördjupa sig i existentiella och psykoanalytiska teman med anknytning till sexualitet. Arrangemangen sker i Moriska Paviljongens vackra lokaler i centrala Malmö.

Vid fem tillfällen arrangeras kvällsföreläsningar med konstnärlig inramning och/eller panelsamtal. För den som begär mer har vi det parallella spåret ”Aning hardcore”. Där erbjuds extra föreläsningar och seminarier tidigare på dagen innan varje föreläsning. Biljetter till hardcorespåret inkluderar kvällsföreläsningen i priset.

Hösten inleds 23/9 med en av världens ledande auktoriteter inom den lacanianska psykoanalytiska skolan; Bruce Fink. Hardcorespåret innebär här en heldag om Lacan och Kärlek där även Carin Franzén (prof. i språk och litteratur) och Peter Jansson (psykoanalytiker) medverkar. Kvällens föreläsning följs av panelsamtal mellan Bruce Fink, Peter Jansson och Carin Franzén.

Hösten avslutas 11/12 med ytterligare en heldag på tema sorg. Vi är då stolta att gästas av ytterligare en internationell storhet; filosofen och psykoanalytikern Jonathan Lear. Från Sverige och Danmark medverkar Johan Eriksson (fil.dr. i filosofi, psykoanalytiker) och Alfred Bordado Sköld (master i filosofi, psykolog och doktorand i ett forskningsprojekt om sorg vid Aalborgs Universitet). Kvällsföreläsningen följs även här av panelsamtal med samtliga föreläsare från heldagen.

Emellan dessa internationella storheter gästas vi av tre framstående nordiska analytiker; Charlotta Björklind (10/10) om ”Allas vår könsdysfori”, UKON (21/10) om ”Rösten” och Katrine Zeuthen (20/11) om ”On infantile sexuality, sexual abuse, and sexual trauma”. Respektive analytiker har sats i kontakt med en performance artist och skådespelare som medverkar med verk med anknytning till temat eller står för en konstnärlig inramning av kvällen. För hardcorespåret arrangeras seminarier ledda av respektive analytiker tidigare på dagen.

Mer information om höstens arrangemang, biljetter, texter till seminarier m.m. kan man hitta på facebook.com/Aning.ffp/ och aningffp.wordpress.com. Vid frågor går det bra att mejla aning.ffp@gmail.com

Varmt välkomna!


Bild: detalj ur Marika Holms Orakel, olja på duk 160×190 cm från 2004. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.