Alf Nilsson börjar blogga på Psykodynamiskt forum


Kort om profil och böcker. I fokus står utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen och barnets utveckling. Den första boken skrev jag som docent och den kom ut 1983, med en reviderad upplaga 1994 [1]. Som docent och professor bedrev jag empirisk forskning med utvecklandet av den kliniska metoden PORT – Percept-genetict Object-Relation Test, resultaten sammanställda i en manual [2] (1999). En systematisk redovisning med illustrationer av PORT återges i kapitel 5 i den senaste boken [6]. Fram till pensioneringen från universitetet 2001 samlade jag material för den andra teoretiska boken [3]. Till det kommer ytterligare två böcker [4,5]. I de fyra senaste böckerna är Homo psychicus insatt i helhetsperspektivet som dynamisk affektiv, relationell, varseblivnings-, operativt kognitiv och språklig varelse.

1. Nilsson, A. (1994). The Mechanisms of Defence within a Developmental Frame of Reference. Lund: Gleerups.

2. Nilsson, A, & Svensson, B. (1999). PORT – Percept-genetic Object-Relation Test. A projectiv method for clinical use. Lund: Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

3. Nilsson, A. (2005). Om Homo psychicus uppkomst. En biopsykologisk fantasi. Lund: A L N Förlag.

4. Nilsson, A. (2009). Det omedvetna i nya perspektiv. Ett psykiskt system mellan hudens och känslans beröring. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

5. Nilsson, A. (2011). Det främmande, det kusliga och tankens brist. Det analoga, det digitala och Homo psychicus. Mölndal: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

6. Nilsson, A. (2013). Homo psychicus som enfald kontra tvåfald. Det analoga och det digitala som färdriktning mot en människoteori. Höör: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.