Dagsarkiv: 15 januari, 2023


Att arbeta psykoterapeutiskt med intergenerationella trauman

Text av Andrea Malesevic Andrea Malesevic, leg. psykolog, ger skriver här om kliniska erfarenheter av att arbeta psykoterapeutiskt med intergenerationella trauman, alltså hur ett trauma överförs från en generation till en annan. Detta är del tre av tre i en artikelserie där intergenerationella trauman belyses utifrån empiriska, […]