Till slut måste man börja älska

”Stark egoism skyddar mot insjuknande, men till slut måste man börja älska för att inte bli sjuk och måste bli sjuk, ifall man till följd av försakelse inte förmår älska.”

Ur Introduktion till narcissismen av Sigmund Freud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *