Tack för oss! Nu läggs Landstingsgruppen ner.

Efter diskussioner mellan ”Landstingsgruppen” (arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård) och styrelsen för Psykoterapicentrum har det beslutats att gruppen avvecklas. Bakgrunden till detta beslut är förändringar inom föreningen och en översyn över hur föreningens resurser skall användas och vilka frågor som skall prioriteras och drivas.

Landstingsgruppen har verkat sedan mitten av 90-talet och den ursprungliga tanken var att arbeta för offentliganställda medlemmars villkor. Gruppens arbete har bedrivits i många former och förändrats över tid. Bl.a. har riktlinjer för förutsättningar att bedriva psykoterapi inom offentlig vård har tagits fram. Under en period inbjöds offentliganställda psykoterapeuter till seminariedagar med ambitionen att förse dem med forskningsargument gällande effekten av psykodynamisk psykoterapi. Gruppen har i övrigt haft ett utåtriktat arbete med uppvaktning och dialog med såväl beslutsfattare som patientföreningar. Under årens lopp har riksstyrelsen arbetat allt mer intensivt med uppvaktningar på riksplanet och jobbat med forskningskonferenser. Landstingsgruppens arbete har då förskjutits till ett arbete med fokus på den regionala nivån, bl.a. med enkätundersökningar gällande förekomsten och fördelningen av olika psykoterapiinriktningar i primärvård och psykiatri samt en intervjuundersökning med fokus på handledningsfrågor.

I samband med kongressen 2015 beslutades om möjligheten att bilda nätverk kring olika frågor och idén om att bilda ett nätverk för Vårdval växte fram. Ordföranden Eva Mari Eneroth Säll hade utifrån riksstyrelsehorisont sett behovet av att i större utsträckning bevaka avtal och upphandlingar om psykisk ohälsa och ge stöd till lokalföreningarna i uppvaktningar på region/landstingsnivå. Föreningen har på detta sätt kunnat driva frågan om psykodynamiska psykoterapeuter och psykoterapi inte bara på riksnivå utan även på region/landstingsnivå på en operativt konkret nivå.

I och med nätverkets bildande och riksstyrelsens arbete har många av de frågor som landstingsgruppen drivit funnit en annan form varför avveckling av gruppen blivit ett naturligt steg. Under årens lopp har många av föreningens medlemmar varit delaktiga i landstingsgruppens arbete. Vi som varit medlemmar i arbetsgruppen under den senaste perioden vill nu tacka för oss och tacka alla er som deltagit i arbetet under åren.

Kent Nilsson
Eskil Berggren
Ulla Hansjons-Gustafsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *