Hur är din handledning?

Som en fortsättning på enkätundersökningen ”Tillgången på psykoterapi i psykiatri och primärvård” har arbetsgruppen under det gångna året arbetat vidare med frågan om att belysa handledningsfrågan och dess kvalitet.

I den tidigare enkätundersökningen fann vi stora skillnader i utbudet av psykoterapi men det var glädjande att de flesta landsting uppgav att det fanns möjlighet till handledning. Vi har ställt oss frågan om vilken kvalitet handledningen har.

Alla medlemmar i gruppen har gjort djupintervjuer om handledning med landstingspsykoterapeuter inom psykiatri och primärvård. Vi har ställt frågor till de intervjuade om de får den handledning de själv tycker sig behöva? Om handledningen har skett enskilt eller i grupp, hur gruppsammansättningen har sett ut och vilken frekvens handledningen har haft? Om det har varit processhanledning eller fokus på metod och om handledningens fokus har motsvarat den handleddes behov? Vi ställde även frågan på vems initiativ man hade fått handledning och om man hade möjlighet att välja handledare samt handledarens kompetens.

”När vi tagit del av materialet kan vi vid en första anblick konstatera att man kan ana det medicinska och byråkratiska perspektivet i våra intervjuer.”

Vi håller för närvarande på att sammanställa intervjuerna och planerar att belysa frågan om handledningens kvalitet utifrån några intervjuer. När vi tagit del av materialet kan vi vid en första anblick konstatera att man kan ana det medicinska och byråkratiska perspektivet i våra intervjuer, även om det finns ett intresse för handledningsfrågor. Klinikerna själva driver frågan om handledningsbehovet och det saknas kunskap i handledningsfrågan hos beslutsfattarna.

”Det saknas kunskap i handledningsfrågan hos beslutsfattarna.”

För den som vill läsa om kvalitet i handledning rekommenderar vi en artikel;  ”Psykodynamisk psykoterapihandledning i Sverige och internationellt, Ett värnande om kvalitet” av Marie-Louise Ögren och Siv Boalt Boethius ( Psykoterapi nr 4, 2015).

Beskriv gärna din erfarenhet av psykoterapihandledning i offentlig vård i kommentarsfältet nedan!

En reaktion på “Hur är din handledning?

  1. pascal borgström

    Hej, känner mig osäker på om jag deltagit i nämnda enkät; kan vara så, men behöver inte var så. Oavsett vilket, vill jag berätta att handledning för legitimerade psykoterapeuter sedan något halvår sedan helt har försvunnit inom Norra Stockholms Psykiatri. Handledningen för s k steg-1 terapeuter kvarstår dock t v. Vidare kommer ”traditionell” PDT successivt att gå i graven. På den enhet där jag själv arbetar är jag snart den sista kvar som är legitimerad PDT-psykoterapeut (en stoisk analytiker går i pension om ca 1 år) , och såsom det ser ut idag kommer jag inte att fortsätta kunna bedriva PDT enligt ovan, då min kompetens i detta avseende inte kommer att efterfrågas utifrån de av landstinget formulerade och beslutade s k vårdprogrammen som inte svävar på målet vad gäller vad man önskar erbjuda i form av psykoterapi. På andra enheter inom kliniken tycks planen vara att successivt ersätta PDT-terapeuter då dessa om ett eller två år går i pension, varefter de som regel ersätts av företrädesvis unga psykologer med inriktning KBT. Kan förvisso tänka mig att man i en begränsad omfattning kommer att söka utbilda och därmed erbjuda olika kortformer av PDT. Bör avslutningsvis tilläggas att denna trend inte endast gäller inom NSP, utan inom hela SLL. Kort och gott kommer man i tysthet och med stor effektivitet att utplåna offentligt finansierad PDT i Stockholm enligt ovan.

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *