månadsarkiv: november 2012

Rapport från arbetsgruppen

Sammanfattning från möte i Stockholm 2012-10-27

Mötet inleddes med en redogörelse av föregående veckas möten där RPC inbjudits med anledning av en skrivelse (se www.rpc.nu). Först mötet med Socialstyrelsen, där det framkom att riktlinjerna avseende behandling av ångest och depression inte kommer att revideras före 2013. Vid mötet med Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet påpekade RPC problematiken med REHAB-pengen, ur en rättsosäkerhets-, valfrihets- och kompetensaspekt.

Vidare diskuterades vikten av flera olika kommunikationskanaler för arbetsgruppen, för att nå ut till offentligt verksamma psykoterapeuter i hela landet. Beslutades att arbetsgruppen startar en blogg inom psykodynamisktforum.se. Målet är att få till stånd en levande diskussion för samarbete, erfarenhetsutbyte samt feedback till arbetsgruppen om viktiga frågor att arbeta med.

Presentation: Arbetsgruppen för landstingspsykoterapi har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Medlemmarna i gruppen träffas ca 2 gånger per år och samarbetar därutöver via telefon och e-post.

Nuvarande medlammar (november 2012): Eskil Berggren (Skelefteå), Ulla Hansjons-Gustafsson (Gävle-Dala), Else-Lotte Edenius (Stockholm), Kent Nilsson (Göteborg), Lukas Granberg (Stockholm), Kajsa M Nordström (Stockholm).

Hemsida: www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/arbetsgrupper/offentlig.htm

 

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se

Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet.

Att starta en blogg är en del i det arbetet.

Du kan hjälpa till att göra den här bloggen känd genom att sprida länken på olika sociala forum.