Psykodynamiskt forum


Psykodynamiskt forumPsykodynamiskt forum

Psykodynamiskt forum är en professionell och social nätvekstjänst för forskare och kliniker inom det psykodynamiska fältet. Psykodynamiskt forum gör det lätt för dig att nätverka med andra psykodynamiker över yrkesgränser, branscher och arbetsområden. Vår slogan är “Idédebatt, Nyheter, Nätverkande.”

Idédebatt

I vårt webbforum finns möjlighet att diskutera vetenskapliga studier, kritiskt granska rådande behandlingsideologier eller reflektera över utvecklingen inom samhälle och sjukvård.

De populäraste forumen är ‘Sjukvårds- och hälsopolitik’, ‘Diagnostik och personlighetsbedömning’, ‘Studier och bildning’, ‘Psykoterapi och behandling’, ‘Psykoanalytisk teori och forskningsläge’ samt ‘Neuropsykoanalys och neuropsykiatri’.

Ideér sprids och utvecklas även på vår välbesökta nyhetsportal där intressanta skribenter ges möjlighet att publicera sina texter.

Nyheter

På vår nyhetsportalen publiceras nyheter inom det psykodynamiska fältet. Här kan du hitta annonser för stiftelser, vetenskapliga konferenser, specialistkurser i klinisk psykologi, föreläsningar, work shops, rapporter från olika arbetsgrupper samt referat från aktuell forskning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom fältet!

Nätverkande

Psykodynamiskt forum är en plattform där du kan ta nya professionella initiativ och hitta både företagsekonomiska och intellektuella samarbetspartners.

Några exempel på initiativ som tagits är:

 • Stockholms kliniska seminarium
 • Inbjudan att delta i olika forskningsprojekt
 • Information om utbildningar, kurser och föreläsningar
 • Start av nya handledningsgrupper
 • Grupp för psykoterapeutiska rollspel
 • Psykodynamiska testgruppen
 • Annonser för att hyra eller hyra ut terapirum
 • Olika former av nätverksföretagande och stöd till dig som driver eget

Här kan du hitta partners till olika projekt, få konsultationer i företagande via sociala medier. Nätverkandet sker i webbforum och via nyhetsbrev samt i form av mingelträffar i det så kallade verkliga livet utanför internet.

Medlemskap

Du som påbörjat någon av följande utbildningar kan ansöka om medlemskap nedan:

 • grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning
 • legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med psykodynamisk inriktning
 • psykologprogrammet med psykodynamisk inriktning, eller
 • läkarspecialisering i psykiatri